W czasie wszechogarniającego natłoku informacji, ciężko jest ustalić jakie przepisy, zasady i regulacje obecne obowiązują. Jedno rozporządzenie wchodzi w życie, inne jest uchylane, kolejna ustawa trafia do Senatu. Przeciętny obywatel RP, który nie jest wybitnym znawcą prawa, szuka najczęściej odpowiedzi w Internecie. Na o zgrozo forach internetowych czy w social mediach. A tam łatwo znaleźć zmodyfikowane fakty, czy też nieaktualne informacje. Umowa najmu w czasach koronawirusa – co mówią przepisy?

Branża nieruchomości, jest jedną z tych, które dotkliwie odczuwają obecną pandemie. Brak klientów, brak ruchu, sprawia, że ludzie żyją w niepokoju. Także Ci, którzy są najemcami. 

I z tego względu, postanowiłam zebrać najświeższe informacje dotyczące branży nieruchomości, która czerpie zyski z najmu.

Jestem najemcą lokalu w galerii handlowej. Co z moją umową najmu?

Zgodnie z art. 15ze. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

Krótko podsumowując: na czas zamknięcia galerii, umowy najmu zostają, można powiedzieć „zawieszone”. Aby uniknąć sytuacji, w której umowa najmu zostanie niespodziewanie wypowiedziana, powinno się w czasie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu, złożyć oświadczenie dotyczące chęci podtrzymania jej dotychczasowych warunków. Ma to zapobiegać niespodziewanym podwyżkom czynszu czy wypowiadaniu umów.

A co z lokatorami, którzy korzystają z najmu mieszkania?

Zanim przejdę do konkretów, podkreślę jedno. Pamiętajmy, że w patowej sytuacji, są także wynajmujący, którzy są zaniepokojeni obecną sytuacją i boją się, że stracą źródło dochodu w postaci najmu lokalu. Nie tylko więc lokatorzy obawiają się o swoją przyszłość „lokalową”.

Dla takich osób, również mam parę faktów prosto ze wspomnianej wyżej ustawy:

  • umowa najmu lokalu zawarta przed 31.03.2020 r., której okres obowiązywania kończy się przed 30 czerwca 2020 r., ulega przedłużeniu do tego dnia,
  • przedłużenie umowy najmu lokalu do 30 czerwca 2020 r., następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy,
  • wypowiedzenie najmu lokalu, które nastąpiło przed dniem 31.03.2020 r., a którego termin upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Ale, są pewne wyjątki:

  • jeżeli najemca był w zwłoce z zapłatą czynszu i innych opłat . Jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc w okresie 6 miesięcy przed wejściem w życie ustawy. Albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy. Jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy,
  • kiedy najemca używał lokalu w sposób sprzeczny z umową,
  • kiedy najemca doprowadził do powstania szkód w lokalu,
  • oraz kiedy najemca lokal wynajął, podnajął bez zgody wynajmującego,
  • jeżeli najemca posiada inny lokal (mieszkalny), z którego może skorzystać

To UWAGA, wówczas nie może skorzystać z rozwiązań ustawowych. 

Jaki jest cel nowych regulacji?

Zapobieganie nadużyciom, ale także sytuacjom, w których ludzie będą tracić dach nad głową, czy będą na nich nakładane kary za niewywiązanie się z umowy. A jak wiadomo, w obecnej sytuacji na niektóre fakty po prostu nie ma się wpływu. Z tego też względu, rządzący objęli ochroną wskazane w artykule grupy. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij