To jedno z haseł Nowego Polskiego Ładu. Trzeba przyznać, że wzbudza kontrowersje i pozostawia dużo niewiadomych. Jaki jest cel i jakie są założenia jednego z postulatów programu, który ma na celu odbudowę polskiej gospodarki po pandemii? Jako prawnik od nieruchomości przyjrzę się temu w tym artykule i przedstawię Ci najważniejsze kwestie. Budowa domu bez formalności. Co powinieneś wiedzieć?

Jak jest obecnie? Czy jest możliwa budowa domu bez formalności?

Zanim przejdziemy do analizy założeń zapowiadanych zmian, sprawdźmy, jak wygląda to na ten moment. Czy w chwili obecnej można bez żadnych formalności wybudować dom? Oczywiście, że nie.

Obecnie, rozpoczęcie budowy domu jest możliwe na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach zgoda taka nie jest konieczna, jednakże nie zwalnia to inwestora z wypełnienia obowiązkowych formalności. Są to m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z innymi dokumentami. Do tego dochodzą również inne wymagane przez prawo dokumenty w zależności od rodzaju budowy, którą zamierzamy rozpocząć. Wymagane jest także posiadanie i prowadzenie dziennika budowy oraz zaangażowanie kierownika budowy, który ma czuwać nad postępem i jakością prac.

Co ma się zmienić wg Nowego Polskiego Ładu?

Zapowiadane zmiany nie są do końca precyzyjnie określone. Możemy opierać się więc tylko na tym , co ekipa rządząca ogłosiła podczas konferencji w maju 2021 oraz tym, co publikuje na swoich stronach internetowych. A więc przechodząc do sedna – zgodnie z założeniami Nowego Polskiego Ładu, budowa domu bez formalności – o powierzchni do 70 m2 odbędzie się bez projektu i konieczności zaangażowania kierownika budowy. Będzie również możliwa na podstawie zgłoszenia.

Jaki jest cel zmian?

Jak można przeczytać na stronach rządowych: Budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Dzięki temu proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni. To sposób na ograniczenie nadmiarowych formalności, a także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

Co mówią eksperci na temat budowy domu bez formalności?

 31 maja 2021 r. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbyły się konsultacje dotyczące założeń tego projektu. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wypowiedziała się na temat pomysłu budowy domu bez formalności i zaprezentowała następujące stanowisko:

Zgodnie ze wstępnymi założeniami MRPiT, realizacja tego rodzaju obiektów miałaby odbywać się z poszanowaniem dokumentów planistycznych oraz warunków zabudowy, w ramach procedury zgłoszenia z projektem budowlanym. Powierzchnia zabudowy miałaby się mieścić we wspomnianych 70 m², natomiast powierzchnia użytkowa 90 m² i powinna być realizowana na działkach budowlanych o powierzchni powyżej 1000 m². Obiekty takie będą musiały spełnić wymagania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W uwagach do ogólnego zarysu założeń, nasi przedstawiciele przede wszystkim podnieśli kwestię bezpieczeństwa realizacji takich inwestycji, gdyby miały one zostać całkowicie pozbawione fachowego nadzoru na budowie, choćby ze względu na stosunkowo dużą rozpiętość konstrukcji. W naszym przekonaniu, takie rozwiązanie jest zbyt ryzykowane, więc rozważania dotyczące potencjalnych uproszczeń przepisów mogłyby ewentualnie dotyczyć wskazania newralgicznych etapów realizacji inwestycji, w których fachowy nadzór byłby jednak nadal obowiązkowy.

Ponadto, zwrócono uwagę na konieczność opracowania dokumentacji projektowej o odpowiedniej dokładności. Wyraziliśmy również oczekiwanie co do bardziej szczegółowych założeń projektu ustawy, m.in. w zakresie jakiego rodzaju zabudowy planowane rozwiązania miałyby dotyczyć – czy tylko budynków wolnostojących, czy również bliźniaków, a być może także budynków jednorodzinnych 2-lokalowych. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie mogą mieć bowiem decydujący wpływ na występowanie rozbieżności w stosowaniu przepisów i potencjalnych patologii w trakcie ich realizacji.[1]

Podsumowanie

Zapowiadane zmiany, budzą sporo kontrowersji i niewiadomych. O poważnym planowaniu wdrożenia pomysłu na budowę domu do 70 m2 bez formalności, świadczy fakt, że projekt przechodzi przez etap konsultacji. Jednakże dopiero po wejściu tego projektu w życie, będzie można w pełni ocenić jak te zmiany, mogą oddziaływać na życie Polaków i gospodarkę naszego kraju.

Jeżeli ciekawi Cię temat Nowego Polskiego Ładu i zmian dotyczących branży nieruchomości, odsyłam do mojego artykułu dotyczącego dopłat państwa do zakupu domu lub mieszkania dla polskich rodzin: [link].


[1] Źródło: Fanpage Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: https://www.facebook.com/PolskaIIB/posts/1868169623330395

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij