Skoro już wiesz, że powinieneś zawrzeć umowę z agentem nieruchomości, który zajmie się obrotem Twojej nieruchomości, czyli kupnem lub sprzedażą nieruchomości, dobrze wiedzieć co taka umowa powinna zawierać. W tym artykule przedstawię Ci właśnie te elementy. Po to, abyś wiedział na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać w takiej umowie. Co powinna zwierać umowa z agentem nieruchomości?

Strony umowy

To jeden z najważniejszych elementów umowy. Wskazanie stron oraz ich pełnomocników pozwala na skuteczne dochodzenie swoich praw w razie ewentualnego sporu. Wraz ze wskazaniem stron, agent powinien również wskazać numer swojego ubezpieczenia OC. Posiadanie go przez agenta jest jego obowiązkiem. Zwróć uwagę na to, czy umowa dotycząca ubezpieczenia agenta, stanowi załącznik do umowy.

Agent reprezentujący obie strony umowy?

Tak jest to możliwe i na dodatek w pełni legalne. W związku z tym warto zwrócić na to uwagę, żeby nie być zaskoczonym. Musisz wiedzieć, że w takim wypadku agent będzie pobierać wynagrodzenie od obu stron umowy sprzedaży nieruchomości.

Opis nieruchomości

Poza wskazaniem stron umowy, kolejną kwestią jest ustalenie jaka konkretnie nieruchomość będzie stanowić przedmiot umowy.

W sytuacji, kiedy sprzedajemy nieruchomość należy ją bardzo dokładnie opisać. Wskazać metraż, ilość pomieszczeń a także numer księgi wieczystej. Wszystko po to, aby było wiadomo o jaką konkretnie nieruchomość chodzi. Dodatkowo należy wskazać właściciela nieruchomości oraz oświadczyć, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami.

Wynagrodzenie agenta

Następne na co należy zwrócić uwagę to wynagrodzenie.

Wynagrodzenie agenta może być stałe, czyli obejmować umówioną kwotę. Może być także prowizyjne, czyli taka, która obejmuje umówiony procent od ceny sprzedaży nieruchomości. Zdarza się też, że wynagrodzenie oprócz prowizji może obejmować dodatkowe zlecenia jak np. wirtualny spacer.

Istotne jest również ustalenie daty wypłaty wynagrodzenia agenta. To już zależy od indywidualnych ustaleń obu stron. Najczęściej spotyka się wersję, że wynagrodzenie jest wypłacane tego samego dnia, co finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości. Warto jednak zwrócić na to uwagę, aby później nie było zaskoczenia lub nieporozumień.

Czas trwania umowy

Na jaki czas powinna zostać zawarta umowa z agentem nieruchomości?

Tutaj nie ma zbyt wielu problemów z tym związanych. Umowę można zawrzeć na czas określony z możliwością przedłużenia, na wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba.

Obowiązki agenta

Przechodzimy do konkretnych kwestii stanowiących podstawę wynagrodzenia agenta. Czyli jego obowiązków.

Głównym obowiązkiem agenta jest przede wszystkim poszukiwanie klientów lub ofert. Ale im szczegółowiej to opiszemy, tym lepiej. Jeżeli agent ma prezentować oferowaną nieruchomość, dobrze jest ustalić szczegóły tej prezentacji. Dodatkowo dobrze jest także ustalić sposób przygotowania oferty naszej nieruchomości od zdjęć po inne walory, które tylko ją uatrakcyjnią w oczach potencjalnych klientów.

Zapis dotyczący odstąpienia od umowy

To bardzo ważny zapis, na który należy zwrócić uwagę i o którym należy wiedzieć w przypadku zawierania umowy poza biurem agenta. Zawarcie takiej umowy oznacza, że klient ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia w myśl art. 27 Ustawy o prawach konsumenta:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Brak takiego powiadomienia, zgodnie z art. 29 wspomnianej ustawy, będzie skutkować tym, że prawo to wydłuży się aż na 12 miesięcy:

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27

To niezwykle istotne dla obu stron umowy.

Termin wypowiedzenia umowy

Zgodnie z prawem umowę można rozwiązać za określonym terminem wypowiedzenia. Jednakże jej rozwiązanie przed upływem terminu na jaki była zawarta powoduj obowiązek rozliczenia się stron.

Jednakże umowa agencyjna, chociażby była zawarta na czas oznaczony, może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Podsumowanie

Przed zawarciem umowy agencyjnej, należy się dobrze zapoznać z jej postanowieniami. Wziąć pod uwagę wynagrodzenie czy terminy wypowiedzenia oraz uzgodnić obowiązki agenta. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala to określić wymagania obu stron i być świadomym z czym zwarcie takiej umowy jest związane.

Przeczytaj także: Doradztwo prawne nieruchomości

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij