Słowo hipoteka automatycznie kojarzy się nam z nieruchomością. I słusznie. Jednakże jest to inny rodzaj hipoteki niż ten, który znamy – dotyczący kredytu hipotecznego i zakupu wymarzonego M. Czym więc jest hipoteka przymusowa? O tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Co mówi prawo

Zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece:

Art. 109. 1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

Mówiąc prostym językiem: jeżeli jesteśmy dłużnikami i wierzyciel (czyli ten, któremu jesteśmy zobowiązani zwrócić dług) uzyska tytuł wykonawczy (np. wyrok sądowy), może na tej podstawie żądać uzyskania hipoteki przymusowej na naszej nieruchomości – a więc, wpisać ją do księgi wieczystej. Oznacza to, że nawet jeżeli spłacamy jeszcze kredyt hipoteczny na zajętej nieruchomości, zostaje ona obciążona kolejną hipoteką.

Na mocy hipoteki przymusowej, wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Nie jest to więc tradycyjna hipoteka, znana nam z procesu zakupu nieruchomości.

Czym się więc różni od tej „tradycyjnej”? Dlaczego jest przymusowa?

W tradycyjnej hipotece, to my składamy wniosek o wpis do księgi wieczystej w związku ze skorzystaniem z kredytu hipotecznego. Jesteśmy więc inicjatorami tego procesu i bez naszej inicjatywy nic się nie zadzieje.

Nie jest, tak natomiast z hipoteką przymusową. Tutaj wszystko dzieje się z inicjatywy wierzyciela i nie jest na to potrzebna nasza zgoda. W związku z tym słowo „przymusowa” oznacza, że czy tego chcemy czy nie, nasza nieruchomość zostaje obciążona kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym.

Jest to z perspektywy wierzyciela, skuteczne narzędzie mobilizujące do spłaty zadłużenia przez dłużnika.

Hipoteka „państwowa”

Z hipoteką przymusową „państwową”, mamy do czynienia, kiedy wierzycielem jest na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też Naczelnik Urzędu Skarbowego. Powstają one w związku z zaległościami wobec Skarbu Państwa.

Kiedy można wykreślić hipotekę przymusową?

Odpowiedź jest prosta – w przypadku spłaty zadłużenia. Warto wiedzieć, że w sytuacji, kiedy wpis do księgi wieczystej zależy od działania wierzyciela i jego inicjatywy, to wykreślenie nie leży już w jego interesie. W związku z tym, dłużnik powinien zadbać o to, aby takie wykreślenie zostało skutecznie dokonane.

Co w razie braku całkowitej spłaty zadłużenia?

Zgodnie z art. 1000. § 2. kodeksu postępowania cywilnego, hipoteka przymusowa należy do grupy obciążeń, które nie wygasają pomimo sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Co to oznacza?

Jeżeli po zapłaceniu kwoty oferowanej podczas licytacji, okaże się, że nie pokryła ona w całości zadłużenia, obowiązek zapłaty przechodzi na nas. Innymi słowy mówiąc wstępujemy w obowiązki dłużnika.

Więcej na temat licytacji komorniczych przeczytasz w moim artykule: https://www.lalowicz.pl/porady-prawne/kupowanie-nieruchomosci-na-licytacjach-komorniczych/

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij