O sukcesji ogólnie oraz o zarządzie sukcesyjnym w przedsiębiorstwie pisaliśmy już TUTAJ. Dziś wyjaśnimy na czym polega sukcesja w przypadku nieruchomości. Sukcesja nieruchomości ma miejsce w przypadku, kiedy otrzymaliśmy nieruchomość w spadku. Jeśli chcemy stać się właścicielami danego lokalu, musimy spadek przyjąć. 

Weź pod uwagę, że często od momentu otwarcia spadku do faktycznego przejęcia nieruchomości może minąć sporo czasu. Jeśli zostaniemy właścicielami (bądź współwłaścicielami) nieruchomości, musimy mieć na uwadze, że pomimo śmierci spadkodawcy, nadal naliczane będą opłaty związane z posiadaniem nieruchomości. Przejmując lokal trzeba pamiętać, że to na nas ciąży obowiązek uregulowania wszystkich zaległych płatności. Uchronić się przed tym możemy tylko odrzucając spadek, tym samym – własność lokalu. 

Pamiętaj o księgach wieczystych!

Przejmując nieruchomość w spadku należy pamiętać, iż treść testamentu nie jest powszechnie znana. Tym samym nikt oprócz nas i osób zaangażowanych w postępowanie spadkowe nie będzie wiedział kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości. W przypadku, kiedy będziemy chcieli, przykładowo, zbyć nieruchomość, choćby dla własnej wiarygodności powinniśmy figurować w księdze wieczystej jako właściciel. 

W przypadku ksiąg wieczystych działa tak zwana rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że domniemanym właścicielem i osobą uprawnioną do rozporządzania nieruchomością jest osoba ujawniona w księdze. Powyższe wynika z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i ma zastosowanie w sytuacji nabycia nieruchomości od osoby niebędącej faktycznym właścicielem. Należy mieć zatem na uwadze jak istotna jest jak najszybsza aktualizacja treści ksiąg wieczystych. 

Mieszkanie własnościowe, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W przypadku,  kiedy dziedziczymy mieszkanie, dom, bądź inny lokal, którego spadkodawca był wyłącznym właścicielem sprawa jest prosta: spadkobierca, bądź spadkobiercy stają otrzymują lokal na własność. Inna sytuacja występuje w przypadku dziedziczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Otrzymujemy w spadku nie fizycznie sam lokal, a wszystkie prawa związane z posiadaniem rzeczy (w tym wypadku nieruchomości). Nie ma się czego obawiać, korzystanie z takiego mieszkania praktycznie nie różni się od tego, które otrzymalibyśmy na wyłączność. Jeśli prawo dotyczy więcej niż jednego spadkobiercy, należy wyznaczyć jednego z nich jako pełnomocnika, który będzie reprezentował sukcesorów we wszelkich czynnościach. Na wyznaczenie pełnomocnika spadkobiercy mają rok od chwili otwarcia spadku. Tak ustanowiony pełnomocnik może w imieniu wszystkich sukcesorów przykładowo zawrzeć umowę o przeniesienie własności nieruchomości. 

Sukcesja nieruchomości – co jeszcze warto, wiedzieć

Kiedy zostajemy sukcesorami, a więc gdy dziedziczymy majątek po spadkobiercy musimy mieć świadomość, że w żadnym wypadku nie możemy odziedziczyć więcej praw niż posiadał spadkodawca. O ile w przypadku dziedziczenia majątku (rzeczy ruchomych i nieruchomych) jest dla nas logiczne, że dziedziczenie rzeczy spoza majątku zmarłego jest fizycznie niemożliwe, o tyle w przypadku dziedziczenia praw (ograniczonych praw rzeczowych) możemy mieć problem z określeniem ich zakresu. Aby uniknąć nieprzyjemności warto upewnić się jakie konkretnie prawa będą nam przysługiwać. Jeśli nie czujemy się na siłach, bądź nie jesteśmy pewni przekazywanych nam informacji zawsze dobrym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do specjalisty – na przykład prawnika.

Przeczytaj również ABC sukcesji. Jak ustanowić zarząd sukcesyjny w firmie?

Spodobał Ci się post? Daj mi znać! Pamiętaj, aby obserwować mój profil na Facebooku i LinkedIn, w ten sposób nie przegapisz żadnego posta.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij