Właścicielu mieszkania uważaj na jego użytkownika!

Dostałem mieszkanie w darowiźnie od cioci, ale z zastrzeżeniem, że do końca życia to ona będzie zamieszkiwała przedmiotowy lokal (w akcie notarialnym umowy darowizny ustanowione zostało na jej rzecz bezpłatne dożywotnie użytkowanie całego mieszkania). Aktualnie ciocia popadła w tarapaty i jako użytkownik mieszkania przestała za nie płacić. Nie uiszcza  bieżących opłat, w tym czynszu, choć stale tam mieszka. Jako właściciel tego mieszkania dowiedziałem się o zadłużeniu dopiero od Spółdzielni. Czy jestem zobowiązany je spłacać?

Tak. Osoba będąca użytkownikiem lokalu mieszkalnego jest co prawda zobowiązana do uiszczania bieżących opłat za zajmowany lokal, ale w sytuacji, gdy nie wywiązuje się z tego, obowiązek uregulowania ich spoczywa na właścicielu lokalu.

Użytkowanie a wynajem

Osoba uprawniona do bezpłatnego dożywotniego użytkowania mieszkania jest względem właściciela zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem lokalu. A w tym m.in. do regulowania bieżących opłat za media oraz za czynsz do wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej. 

Koszty te obejmują tylko opłaty za korzystanie z lokalu i dostarczanych do lokalu mediów. Zatem właściciel nie ma prawa pobierać od użytkownika żadnego wynagrodzenia z tytułu użytkowania. Nie należy bowiem mylić użytkowania z najmem.

Tym samym nieodpłatność dożywotniego użytkowania nie polega na tym, że użytkownik jest zwolniony z obowiązku uiszczania bieżących opłat za korzystanie z lokalu. Ale na tym, że  właściciel nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za udostępnienie mu mieszkania będącego jego własnością.

Użytkowanie a umowa o dożywocie

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych właściciel mieszkania odpowiada zawsze za długi poczynione w jego mieszkaniu przez użytkownika. Musi je tym samym uregulować. Gdyż w innym przypadku będzie rosło zadłużenie tego lokalu. Ostatecznie lokal może zostać nawet zlicytowany przez komornika. Istnieje więc obowiązek pokrycia przez właściciela mieszkania wszelkich kosztów, które wygenerował zamieszkujący w lokalu użytkownik.

Właściciel ma jednak możliwość, w następnej kolejności, dochodzić od użytkownika zwrotu poniesionych kosztów, w tym również na drodze sądowej. Dzieje się tak, gdyż właściciel ponosi odpowiedzialność solidarną za zaległe opłaty eksploatacyjne z osobami, które faktycznie korzystają z lokalu. Oznacza to, że spółdzielnia może żądać zapłaty całości lub części zaległych opłat od wszystkich dłużników łącznie. Od kilku z nich lub od każdego z osobna. A spłacenie spółdzielni przez którąkolwiek z tych osób zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

Użytkowanie bywa czasem mylone z tzw. dożywociem (umową o dożywocie). Istotą tej ostatniej jest przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.

Podstawa prawna: art. 58, 266 i n., 908 i n. Kodeksu Cywilnego.
Art. 4 ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij