O zakupie nieruchomości od syndyka nie słyszy się codziennie. Jest to jednak jedna z bezpieczniejszych i bardziej korzystnych możliwości nabycia nieruchomości. Jej niska popularność może wynikać z licznych obaw, czy niewiedzy. Warto jednak głębić temat w uwagi na szczególną atrakcyjność nieruchomości sprzedawanych przez syndyka. Pozwól, że wyjaśnię na czym polega zakup nieruchomości od syndyka w krótkich pytaniach i odpowiedziach.

Skąd biorą się nieruchomości sprzedawane przez syndyka?

Osoba wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe ma obowiązek poinformować syndyka o całym swoim majątku i ten majątek, w celu zaspokojenia wierzycieli, wydać. Syndyk sprzedaje składniki ujawnionego majątku dłużnika (nie tylko nieruchomości). Czyni to w drodze przetargu lub aukcji.

Czy muszę spełnić jakieś konkretne warunki, aby kupić nieruchomość od syndyka?

Aby kupić nieruchomość od syndyka nie trzeba spełniać żadnych określonych warunków. Wystarczy zainteresować się najbliższymi licytacjami, czy przetargami i dysponować określoną kwotą pieniędzy.

Licytacja/przetarg odbywa się w trakcie posiedzenia sądu. Sędzia – komisarz zobowiązany jest potwierdzić ustalone warunki nabycia nieruchomości zanim dojdzie do sprzedaży. Po naszej stronie leży w zasadzie wyłącznie złożenie oferty w odpowiednim czasie.

Skąd dowiem się o nadchodzących licytacjach/przetargach?

O przetargu bądź licytacji nieruchomości wchodzącej do masy upadłościowej syndyk informuje minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia sądu. Najprostszym sposobem znalezienia ogłoszeń syndyków jest przeszukanie odpowiednich stron internetowych.

Z kim zawierana jest umowa sprzedaży?

Przywykliśmy do sytuacji, gdzie umowę sprzedaży zawieramy z dotychczasowym , wieloletnim właścicielem nieruchomości. Często jest to ówczesny użytkownik, mieszkaniec. W tym wypadku jednak osobą, z którą zawieramy umowę sprzedaży jest syndyk. Upadły nie bierze udziału w transakcji. Może jedynie wnieść wniosek o wydzielenie z sumy uzyskanej z tytułu sprzedaży, kwoty mającej służyć zaspokojeniu potrzeb bytowych jego i jego rodziny. Ta kwestia jednak nie dotyczy nabywcy nieruchomości.

Czy istnieje szansa, że kupię od syndyka lokal z lokatorami?

W sytuacji gdzie nieruchomość jest sprzedawana nie przez właściciela gotowego zbyć lokal, a w efekcie prowadzonego postępowania upadłościowego– takie pytanie jest jak najbardziej uzasadnione. Znane są przypadki osób, które kupiły mieszkanie od komornika, a w mieszkaniu zastały dotychczasowych lokatorów.

Taka sytuacja nie będzie miała miejsca jeśli zdecydujemy się na zakup lokalu od syndyka. Po pierwsze dlatego, że upadły wraz z „wyzbyciem się” nieruchomości może otrzymać środki pieniężne niezbędne np. do wynajmu alternatywnego lokalu na okres do nawet 24 miesięcy. Po drugie: na syndyku spoczywa obowiązek sprzedaży i przekazania nabywcy nieruchomości wolnej zarówno od lokatorów jak i ruchomości znajdujących się w lokalu.

Czy poprzedni właściciel będzie mógł mieć wobec mnie jakieś roszczenia po przejęciu przeze mnie nieruchomości?

Absolutnie nie. Nabywca staje się pełnoprawnym właścicielem. Nie należy obawiać się o prawa i roszczenia osobiste upadłego ciążące na nieruchomości – informacje o nich można znaleźć w księgach wieczystych. Prawa osobiste wygasają z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

UWAGA!

Istnieją prawa, którymi nieruchomość może być obciążona pomimo zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży. Są to konkretne prawa dotyczące użytkowania, czy dożywocie o którym informacje można znaleźć TUTAJ. Warto zatem przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości skontrolować treść księgi wieczystej i ewentualnie skonsultować stan prawny nieruchomości ze specjalistą.

Co jeśli nadal mam wątpliwości co do zakupu nieruchomości od syndyka?

Licytacje prowadzone przez syndyków często kojarzą się z licytacjami komorniczymi. Te drugie cieszą się złą sławą. W przypadku sprzedaży prowadzonych przez komorników nieruchomości nierzadko odbiera się siłą. Jest to nie tylko nieprzyjemne dla samego dłużnika, ale również dla nowego nabywcy, który w późniejszym czasie może spotkać się z wieloma nieprzyjemnościami, nie tylko prawnymi.

Zakup nieruchomości od syndyka różni się od sprzedaży komorniczej.

Upadły ma szansę otrzymać środki niezbędne do zagwarantowania akomodacji. Procedura upadłościowa wiąże się niejako z otrzymaniem przez upadłego „czystej karty”, przez co majątek przekazywany jest dobrowolnie. Nie czeka nas walka z niechcianymi lokatorami, a oprócz syndyka nad kwestiami związanymi z ceną nieruchomości, czy ciążącymi nad nią prawami czuwa sędzia – komisarz.

Kupując nieruchomość warto wcześniej odpowiednio się przygotować i wiedzieć na które kwestie zwrócić uwagę. Szczególnej uwagi wymaga nie tylko kontrola umowy, ale również wiele innych aspektów o których osoby niezwiązane z rynkiem nieruchomości mogą nie zdawać sobie sprawy. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować sytuację faktyczną i prawną nieruchomości z doświadczonym specjalistą.  



Jeśli planujesz zakup nieruchomości od syndyka, ale nie wiesz, czy inwestycja nie okaże się przysłowiowym kotem w worku – zachęcam do skorzystania z oferowanej przeze mnie usługi audytu nieruchomości (więcej informacji znajdziesz TUTAJ). W każdym czasie oferuję również konsultacje prawne. Pamiętaj, że podczas podejmowania istotnych decyzji nieoceniona jest pomoc doświadczonego prawnika.

Jeśli wątpliwości to jedyne co powstrzymuje Cię przez inwestycją – pozwól, że pomogę Ci się ich pozbyć!

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij