O tym, że obecna sytuacja epidemiczna, zmieni oblicze całego świata, nie trzeba nikogo przekonywać. Niemal każdy sektor gospodarki w jakimś stopniu dotkną zmiany. Jedni zyskają, inni stracą. Jak zawsze. Jakie zmiany w prawie budowlanym wprowadza tarcza antykryzysowa?

A co z branżą nieruchomości?

Jak pisałam w moim wcześniejszym artykule, ustawodawca tymczasowo „zawiesił” możliwość wypowiadania umów najmu. Również tymczasowe zawieszone jest opłacanie czynszu za lokale znajdujące się galeriach handlowych , które na razie odgórnie pozostają zamknięte.

W temacie nieruchomości, nie sposób zapomnieć o planowanych inwestycjach czy rozpoczętych budowlach. Przecież cała gospodarka nieruchomości, opiera się przede wszystkim na nowych planach inwestycyjnych i powstających obiektach. 

Co na temat branży budowlanej mówią specustawy?

Po pierwsze Tarcza 2.0 zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego:

Art. 31zy1. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.20)) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Oznacza to, że jeżeli wniosek został już złożony, ale nie została jeszcze wydana decyzja, traktuje się to jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Bez pozwolenia?

Z art. 12 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu ich użytkowania, nie stosuje się regulacji szeroko rozumianego prawa budowlanego. 

Jakie obowiązki ma więc inwestor? 

Zgodnie z ust.2 wspomnianego wyżej art. 12 ustawy:

Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Oprócz poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy zapewnić nadzór nad budową, nad jej pracami. I muszą to być osoby odpowiednio wykwalifikowane, które będą mogły objąć kierownictwo.  A więc musi zostać ustanowiony kierownik budowy czy też inspektor nadzoru inwestorskiego. Inwestor musi także pamiętać o tym, że ma obowiązek stosować się do decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Podsumowanie

Podsumowując, w przypadku użytkowania obiektu budowlanego:

  • Nie stosuje się przepisów prawa budowlanego,
  • wnioski o udzielenia pozwolenia na użytkowanie, złożone wcześniej traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

W przypadku projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych:

  • Nie stosuje się przepisów prawa budowlanego,
  • prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • inwestor ma obowiązek zapewnić nadzór nad pracami poprzez wyznaczenie kierownika budowy
  • należy powołać również inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, organ administracji architektoniczno-budowlanej niezwłocznie ustala w decyzji wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń prowadzenia robót,
  • inwestor stosuje się do decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij