Kupujesz mieszkanie i nagle dowiadujesz się, że automatycznie stałeś się członkiem wspólnoty mieszkaniowej? Nie masz pojęcia, jakie wiążą się z tym prawa czy obowiązki? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! Mała wspólnota mieszkaniowa – uwzględniam również najnowsze zmiany.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 6. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Od ilości lokali wchodzących w skład nieruchomości zależy to, czy dana wspólnota będzie zobowiązana wybrać zarząd. Wcześniej przepisy mówiły o tym, że liczba tych lokali musi być większa nić 7. Ale ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw to zmieniła.

W chwili obecnej lokali tych musi być co najmniej 3. Tak więc, można powiedzieć, że wcześniejsze „małe wspólnoty”, stały się tymi dużymi. Należy również podkreślić, że w tych nieruchomościach, gdzie liczba lokali jest mniejsza niż 3, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Mała wspólnota mieszkaniowa – Zarząd

Wiedząc już, jaka liczba lokali mieszkalnych determinuje powstanie małej, czy też dużej wspólnoty mieszkaniowej oraz wiedząc, że jest to związane z wyborem zarządu, czas wyjaśnić czym jest zarząd.

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą, właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Zarząd głównie kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Funkcje zarządu podyktowane nowelizacją

W związku z tym, że w dniu 2 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy także obwiązki zarządu.

Przede wszystkim będą to obowiązki związane z rachunkowością , takie jak:

  • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu,
  • Rozliczenia przez rachunek bankowy,
  • Składanie rocznych sprawozdań związanych z działaniami zarządu,
  • Zwoływanie zebrania właścicieli co najmniej raz w roku.

Jakie są koszty zarządu

Mała wspólnota powinna również liczyć się z kosztami związanymi z prowadzeniem spraw dotyczących całej społeczności mieszkającej we wspólnej nieruchomości. Nie powinno również dziwić, że te koszty w ogóle mają rację bycia. W końcu przeprowadzanie napraw czy też bieżące utrzymanie estetycznego wyglądu nieruchomości to nie sprawy, które są przeprowadzane bez ponoszenia kosztów.

Na koszty te składają się m.in.:

  • Wydatki związane z przeprowadzaniem remontów czy konserwacji,
  • Opłaty za media,
  • Ubezpieczenia,
  • Podatki,
  • Wynagrodzenia zarządu.

Podsumowanie

Podsumowując, warto przed zakupem mieszkania czy też przed organizacją życia mieszkańców w danej nieruchomości, poznać jakie są prawa. Nie zapomnieć też poznać jakie są obowiązki takiej społeczności. Należy mieć również na uwadze, że od stycznia 2020 r. obowiązku dotyczące zawiązania i działania wspólnoty mieszkaniowej, dotyczą również „małych” wspólnot, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi co najmniej 3.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij