Umowa najmu, jest jedną z umów, z którymi większości spotykamy się w życiu. Niekiedy jesteśmy zmuszeni do skorzystania z takiej formy mieszkania, a niekiedy po prostu bardziej opłacalne. Właśnie z tego względu powinniśmy wiedzieć, na co dokładnie zwrócić uwagę, żeby uniknąć zbędnych rozczarowań i problemów. 

Zapewne większość z nas widziała wzór umowy najmu, choćby w Internecie. Okrojona, jednostronicowa umowa, może nie dać nam gwarancji całkowitej ochrony praw jednej jak i drugiej strony. 

Na co więc zwrócić uwagę? Poniżej, lista najważniejszych (poza tymi wymienionymi wcześniej) punktów związanych z umową najmu:

Przedmiot umowy:

 • określenie ilości pomieszczeń w lokalu – czy przynależą do niego np. komórki lokatorskie albo garaż, 
 • jaki jest jego stan techniczny w dniu podpisania umowy – warto zadbać, aby najemca oświadczył, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego. Najbezpieczniej zrobić to w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Czas trwania oraz warunki rozwiązania umowy:

 • zabezpieczenie stron przed nagłym wypowiedzeniem umowy,
 • określenie, kiedy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (np. w sytuacji zalegania z czynszem).

Płatności:

 • określenie wysokości czynszu,
 • określenie wysokości opłat eksploatacyjnych, 
 • dokładne określenie terminów i formy ich płatności. 

Jest to jeden z najważniejszych punktów umowy. Niedokładne sprecyzowanie tego punktu, może skutkować problemami w egzekwowaniu zaległości. 

 • Prawa i obowiązki stron – w zależności od tego czy jesteśmy najemcą czy wynajmującym, warto zwrócić uwagę na prawa i obowiązki stron. Z jednej strony gwarantują one zabezpieczenie w przypadku sporów czy powstania zaległości czynszowych. 

W prawach i obowiązkach stron należy m.in określić:

 • zobowiązanie do korzystania lokalu z należytą starannością,
 • zastrzeżenie zakazu dokonywania zmian bez zgody właściciela (np. zmiana koloru ścian, układu funkcjonalnego mieszkania),
 • zakaz/nakaz przetrzymywania zwierząt,
 • określenie po czyjej stronie stoją naprawy wynikające z normalnego użytkowania mieszkania jak i inne (można określić, że jeżeli najemca dokona napraw na swój koszt, wówczas zostanie to uwzględnione w obniżce czynszu),
 • zgoda na wizytację właściciela lokalu,
 • zakaz/nakaz palenia tytoniu,
 • szkody spowodowane pod nieobecność najemcy – szkody spowodowane np. zalaniem poprzez ulewę, na skutek niezamknięcia okien, obciążają najemcę,
 • oświadczenie właściciela czy lokal jest ubezpieczony.

Ponadto w umowach najmu mieszkania, możemy znaleźć zapisy o:

 • kaucji – jest to zabezpieczenie w przypadku powstania zaległości czynszowych i eksploatacyjnych oraz pokrycia należności związanych z usunięciem ewentualnych trwałych zniszczeń powstałych w przedmiocie najmu lub zużycia lokalu pod normalne z winy Najemcy.  Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na to, czy kaucja w razie niestwierdzenia żadnych uchybień, podlega zwrotowi!!

Płatna jest zazwyczaj w dniu podpisania umowy.

 • podnajem – to kolejna ważna kwestia, która obowiązkowo powinna znaleźć się w każdej umowie. Dzięki temu właściciel, może kategorycznie zastrzec, czy wyraża zgodę na dalsze wynajmowanie swojego lokalu. A o podnajmie, powiemy za chwilę ☺
 • protokół zdawczo-odbiorczy – była o tym mowa wcześniej. W protokole, najemca oświadcza, że zna stan techniczny lokalu oraz jego „skład”. Przedstawiamy wam przykładowy wzór protokołu:

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego

Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje lokal mieszkalny nr …… zlokalizowany                              w …………………zgodnie z zawartą umową najmu lokalu mieszkalnego z dnia …………… r., pomiędzy: 

………………………

a

………………………

Lokal przekazywany jest z następującym wyposażeniem:

1. łazienka i WC składające się z: ……………………………………………………

2. kuchnia i jadalnia składając się z: ……………………………………………………

3. salon składający się z: ……………………………………………………

Stan liczników:

– energii elektrycznej …………………………………………………… 

 – wody ……………………………………………………

Przekazano 2 komplety kluczy oraz 2 piloty do bramy wjazdowo-garażowej

Uwagi do przejmowanego lokalu i wyposażenia:

Lokal przyjęto bez uwag i zastrzeżeń w idealnym stanie użytkowym.

   Przekazujący-Wynajmujący                                                                 Przyjmujący-Najemca

Data i podpisy stron

PODNAJEM

Podnajem charakteryzuje się tym , że właściciel zgadza się, aby jego najemca, podnajął lokal innej osobie. Powinno to zostać zastrzeżone w umowie. Elementy, o których mówiłyśmy przy umowie najmu, również muszą znaleźć się w umowie o podnajem. 

Na co zwrócić uwagę:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody przez właściciela na podnajem – należy to wiedzieć obowiązkowo. W przeciwnym razie narażamy się na niechciane problemy,
 • kto jeszcze oprócz nas ma prawo korzystać z lokalu – w umowie powinno być zastrzeżone jakie części lokalu pozostają wspólne (np. łazienka) a jakie są przeznaczone do wyłącznego użytkowania. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij