Podobieństwa umowy zlecenie i umowy o dzieło

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Reguluje je kodeks cywilny. Oznacza to, że nie nakładają one na stronę obowiązków i praw pracowniczych. Obie umowy generują za to obowiązek rozliczenia się pod względem składki na podatek dochodowy. O oczywistych formalnościach dokonywanych przy zawieraniu umowy nie trzeba wspominać, gdyż konstrukcja w większości umów będzie podobna. I na tym w zasadzie kończą się podobieństwa. Szok, prawda? Wydawałoby się, że umowy te przypominają siebie nawzajem tak bardzo, że w gruncie rzeczy nie ma różnicy, którą z nich zawrzemy. Nic bardziej mylnego! Poniżej znajduje się cały szereg różnic.

Różnice umowy zlecenie i umowy o dzieło

Wynagrodzenie: kwestia wynagrodzenia to jedna z podstawowych różnic. O ile w umowie o dzieło nie mamy narzuconej żadnej minimalnej stawki, tak w przypadku zlecenia ustawodawca uregulował już kwestię stawki godzinowej. 

ZUS: umowa zlecenie zapewnia nam obowiązek odprowadzenia przez zleceniodawcę składek ZUS. Inaczej jest w przypadku dzieła, gdzie obowiązku takiego nie ma.

Koszty zatrudnienia: na podstawie wyżej wspomnianych różnic można wysnuć wniosek, że umowa zlecenie wiąże się z wyższymi kosztami zatrudnienia dla zleceniodawcy niż umowa o dzieło.

Odpowiedzialność za wykonanie: w umowie o dzieło liczy się rezultat pracy, a więc przyjmujący odpowiada za wykonane dzieło, za jego „widoczny” efekt. Natomiast przy umowie zleceniu, przyjmujący zobowiązuje się jedynie do wykonania czynności, o których mowa w umowie. Nie odpowiada za efekt końcowy. 

Wypowiedzenie: umowę zlecenie, co do zasady, można wypowiedzieć w dowolnym czasie. W umowie o dzieło teoretycznie też jest to możliwe, jednak należy wziąć pod uwagę wykonanie dzieła z wadą czy też opóźnienie prac.

Reklamacja: w umowie o dzieło mają zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi, jak przy sprzedaży. Przy umowie zleceniu przepisy takie nie obowiązują. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij